Drugi protest pod starostwem

Drugi protest pod Starostwem Powiatowym w Kraśniku przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, przeciwko domniemanej korupcji w starostwie, przeciwko temu w jaki sposób traktuje się suwerena w Starostwie Powiatowym w Kraśniku i łamania Praw Konstytucyjnych do życia, zdrowia i wolności

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *